TÄHTAJALINE HOIUS

 Tähtajaline hoius (deposiit) on kõige enam levinud rahapaigutamise viis. Paigutades vabad rahalised vahendid tähtajalisele hoiusele saab hoiustaja võimaluse teenida intresse, mis kantakse hoiutähtaja lõppedes hoiustaja arvelduskontole Tallinna Äripangas.

 

Kliendile võimaldatakse ka tähtajaliselt hoiuselt teenitud intresside igakuine väljamaks tähtajalise hoiuse lepingu kehtivusaja jooksul.

 

Rahaliste vahendite paigutamiseks on tingimata vaja omada pangas arvelduskontot ja sõlmida panga poolt kehtestatud vormikohane tähtajalise hoiuse leping.

 

Tähtajalisele hoiusele saab paigutada nii eurodes kui ka välisvaluutat. Tähtajalisele hoiusele ei saa teha täiendavaid sissemakseid.

 

Minimaalse hoiustatava summa suuruse ja aastaintressi määra kehtestab pank. Minimaalne hoiutähtaeg - 1 kuu, maksimaalne - 3 aastat (36 kuud).

 

64 000 EUR või selle ekvivalenti valuutas ületava hoiuse korral kehtestatakse panga nõusolekul standardsest kõrgem aastaintressi määr.

 

Intresside arvutamisel lähtub pank tähtajalise hoiuse sissemaksepäevast. Sissemakse võib teha sularahas või ülekandega.

 

Intresside arvutamisel lähtutakse valuuta liigist, summa suurusest ja hoiustamisperioodi pikkusest. Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-kalendripäevane aasta.

 

Tähtajalise hoiuse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitab hoiustaja vähemalt 30 kalendripäeva enne lepingu katkestamise kuupäeva pangale vastava avalduse: paberkandjal kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

 

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab pank hoiusumma hoiustaja arvelduskontole. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi. Kliendile väljamakstud intressisumma arvestab pank maha hoiusummast.

 

Pank pakub võimalust hoiutähtaega automaatselt pikendada. Sel juhul pikeneb tähtaeg hoiustatavale summale koos intressidega sama perioodi võrra antud momendil pangas kehtivate intressimäärade ja tingimuste alusel.

 

Tähtajalise hoiuse lepingut saab sõlmida kõikides Tallinna Äripanga kontorites ning Internetipangas.