Nõutavad dokumendid

Vormikohane laenutaotlus

Juriidilise isiku asutamisdokumendid:
  • Põhikiri
  • Tegevusload ja litsentsid

Juriidilise isiku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

Nõukogu olemasolul - nõukogu otsus (nõusolek) laenu taotlemise ja pakutava tagatise kohta

Finantsaruandlus:
  • Eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne audiitori aruandega juhul, kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik
  • Jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded mis ei ole vanemad kui 120 kalendripäeva.
Äriplaan, juhul, kui see on nõutav

Laenu vajalikkuse põhjendamine (lühiajalise laenu korral)
 

 

Varalise tagatise puhul:

Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;

Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;

Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;

Volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab mitte vara omanik ega omaniku seaduslik esindaja;

Tagatisvara hindamisakt panga poolt aktsepteeritud hindajalt;

Tagatisvara kindlustuspoliis TBB panga kasuks panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist).

 

Käenduse/garantii puhul:

Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;

Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;

Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;

Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;

Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;

Eraisikust käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

✓ Eraisikust käendaja ankeet;

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet;

Eraisikust käendaja viimase kuue kuu panga poolt kinnitatud arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulek ei laeku TBB panka.

 

Pangal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamiseks. Samas on pangal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud panga poolt kehtestatud nõuete kohaselt, loetakse esitamata jäetuks. Pank ei ole kohustatud põhjendama äraütlevat vastust Laenutaotlusele. Kliendile tagastatakse pangale esitatud originaaldokumendid. Pangale jäävad kõik teised taotlusega koos esitatud dokumendid.

KontaktidKontaktandmed

Klienditugi:

Tel.: +372 668 8066, +372 712 0503
Faks: +372 668 8065
E-mail:
Skype: helpdesk.tbb

Pangakaardid:

Tel.: +372 668 8088
Faks: +372 668 8089
E-mail:

Võta meiega ühendust

warning

Olete finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete AS TBB pank, AS TBB liising, AS TBB Invest ja Morgan Trade AS kodulehel. Enne lepingu sõlmimist palume tutvuda meie kodulehel avaldatud finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida pangatöötajaga, sealhulgas huvipakkuva krediiditoote kulukuse määra küsimustel.
Lehekülje teksti ja graafiliste materjalide kopeerimine ja kasutamine on lubatud ainult õiguste valdajate loal.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates saidi lehekülgede avamist või valides nupu „OK”, te nõustute küpsiste kasutamisega. Loe veel