FinantseerimineLaenud eraisikuleNõutavad dokumendid

Nõutavad dokumendid

Vormikohane laenutaotlus

Isikut tõendava dokumendi koopia

Panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue) kuu arvelduskonto väljavõte sissetulekute tõendamiseks juhul, kui sissetulekud ei laeku TBB panka

Muid võimalikke sissetuleku allikaid tõendavad dokumendid

Kulude eelarve (ainult remonditööde läbiviimiseks taotletava eluasemelaenu puhul)

 

Varalise tagatise puhul:

Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta

Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms

Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta

Notariaalne volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab vara omaniku volitatud esindaja

Tagatisvara hindamisakt laenuandja poolt aktsepteeritud hindajalt

Kindlustuspoliis laenuandja kasuks laenuandja poolt aktsepteeritud kindlustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist)

 

Käenduse/garantii puhul:

Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;

Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;

Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;

Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;

Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;

Eraisikust Käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

✓ Eraisikust käendaja ankeet (täidetud kirjalik avaldus);

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet;

Eraisikust käendaja panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue kuu) arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulekud ei laeku TBB panka.

 
Pangal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamisel. Samas on pangal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud vastavalt panga poolt kehtestatud nõuetele, loetakse esitamata jäetuks. Pank ei ole kohustatud põhjendama äraütlevat vastust Laenutaotlusele. Kliendile tagastatakse pangale esitatud originaaldokumendid. Pangale jäävad kõik teised taotlusega koos esitatud dokumendid.

KontaktidKontaktandmed

Klienditugi:

Tel.: +372 668 8066
Faks: +372 668 8065
E-mail:
Skype: helpdesk.tbb

 

Pangakaardid:

Tel.: +372 668 8088
Faks: +372 668 8089
E-mail:

Võta meiega ühendust

warning

Olete finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete AS TBB pank, AS TBB liising, AS TBB Invest ja Morgan Trade AS kodulehel. Enne lepingu sõlmimist palume tutvuda meie kodulehel avaldatud finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida pangatöötajaga, sealhulgas huvipakkuva krediiditoote kulukuse määra küsimustel.
Lehekülje teksti ja graafiliste materjalide kopeerimine ja kasutamine on lubatud ainult õiguste valdajate loal.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates saidi lehekülgede avamist või valides nupu „OK”, te nõustute küpsiste kasutamisega. Loe veel