HOIUS "PLUSS ÜKS"

Tähtajaline hoius "Pluss üks" on eraisikutele mõeldud soodushoius: eakatele (55- aastased ja vanemad), noortele vanuses kuni 25 aastat , invaliididele.

 

Rahaliste vahendite paigutamiseks tähtajalisele hoiusele "Pluss üks" on vajalik omada arvelduskontot Tallinna Äripangas ja sõlmida panga poolt kehtestatud vormikohane tähtajalise hoiuse "Pluss üks" leping.

 

Hoiuse soodsus väljendub selles, et hoiusummalt teenitud aastaintressid ületavad tähtajalise deposiidi kehtiva intressi määra 1% võrra.

 

Hoius koos intressidega kantakse hoiustaja arvelduskontole hoiustamistähtaja lõpus või kliendile võimaldatakse ka tähtajaliselt hoiuselt teenitud intresside igakuine väljmaks tähtajalise hoiuse lepingu kehtivusaja jooksul.

 

Tähtajalist hoiust võib vormistada ainult eurodes. Tähtajalisele hoiusele "Pluss üks" ei saa teha täiendavaid sissemakseid.

 

Minimaalne hoiusumma - 200 EUR.

 

Hoiuse tähtaeg on 9, 12, 18, 24 ja 36 kuud.

 

Kehtestatud hoiusummat ja aastaintresse ei saa hoiuperioodi jooksul muuta.

 

Intresside arvutamisel lähtutakse summa suurusest ja hoiutähtaja pikkusest. Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-kalendripäevane aasta ja hoiusumma hoiustamise tegelikust päevade arvust.

 

Hoiustaja ei saa kasutada hoiusummat enne tähtajalise hoiuse "Pluss üks" lepingu tähtaja lõppu.

 

Tähtajalise hoiuse "Pluss üks" ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitab hoiustaja vähemalt 30 kalendripäeva enne lepingu katkestamise kuupäeva pangale vastava avalduse: paberkandjal kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

 

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab pank hoiusumma hoiustaja arvelduskontole. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi. Kliendile väljamakstud intressisumma arvestab pank maha hoiusummast.

 

Tähtajalise hoiuse "Pluss üks" lepingut saab sõlmida kõikides Tallinna Äripanga kontorites ning Internetipangas.