"DEEBET PLUSS" KAART

Deebetkaart Plussiga on võimalik tasuda kaupade ja teenuste eest, välja võtta sularaha pangaautomaatidest ning teha muid tehinguid, mis on mõeldud deebetkaardile Maestro/Cirrus.

 

Deebetkaart Plussi valdaja saab teostada kaarditehinguid summas, mis ületab kontol olevate rahaliste vahendite jäägi vastavalt Deebetkaart Plussi kasutamise lepingus sätestatud tingimustele.

 

Pank võimaldab kaardi valdajal kasutatud summa (overdraft’i) tagasimaksmise edasilükkamist. Kasutatud summa saab tagasi maksta nii ülekandega, kui ka sularahas 365 kalendripäeva jooksul mistahes kaardi valdajale sobival päeval, kuid hiljemalt lepingus kindlaks määratud tähtpäevaks. Kasutatud summa tagastamisel taastub arvelduskrediidi limiit samaks tähtajaks.

 

 

Arvelduskrediidi kasutamise eest tuleb intressi maksta iga kalendrikuu viimasel päeval ja ainult arvelduskrediidi faktilise kasutamsie eest.

  • Arvelduskrediidi intressimäär moodustab 8% aastas.
  • Maksimaalne arvelduskrediidi suurus on 40% igakuiselt kliendi kontole laekuvast summast.
  • Kliendi minimaalne kuu sissetulek – 325 EUR.
  • Minimaalne krediidisumma – 130 EUR.
  • Maksimaalne krediidisumma – 5 000 EUR.

Deebetkaart Plussi kasutamine on lihtne, usaldusväärne, mugav ning ei erine oluliselt deebetkaardi Maesto/Cirrus kasutamisest. Intressid krediidisumma kasutamise eest arvestatakse arvelduskontolt maha igakuiselt viimasel kalendripäeval.

Kaart väljastatakse vähemalt 18-aastastele eraisikutele, kel on stabiilsed sissetulekud viimase 6 kuu jooksul.

Kaardi kehtivusaeg on 2 aastat.

 

Deebetkaart Plussi väljastavad kõik Tallinna Äripanga kontorid.

 

Panga kliendil - Deebetkaart Plussi valdajal, kes kaasab panka kolm uut klienti, kes samuti vormistavad Deebetkaart Plussi, langeb üheks aastaks tema arvelduskrediidi intress automaatselt 8%-lt kuni 6,5 % -ni alates Deebetkaart Plussi väljastamisest kolmandale kliendile.

 

Deebetkaardi Deebet Pluss krediidi kulukuse määr on 8.30% aastas järgmistel eeldatavatel tingimustel: krediidilimiit on 500 eurot, limiit võetakse kasutusele esimesel võimalusel maksimumsummas, aastaintress 8% makstakse tagasi igakuiselt, krediit makstakse tagasi aasta pärast.