Hinnata krediitkaardi limiidi suurust

Hinnake krediitkaardi võimaliku limiidi suurust, lähtudes oma tuludest.

*Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kui eelanalüüs on positiivne, saate täita krediitkaardi taotluse siinsamas, sellelt lehelt lahkumata.

 

Soovitav limiit 
  
Laenutaotleja andmed 
 Ees- ja perekonnanimi * 
 Isikukood või Sünniaasta * 
 Elukoha aadress * 
 Postiaadress 
 Telefon * 
 Mobiiltelefon *  
 E-post * 
 Perekonnaseis * 
 Haridus 
 Ülalpeetavate arv 
 Ettevõtte nimi * 
 Registrikood 
 Amet * 
 Staaž * 
  
Sissetulekud  * 
 Sissetulek 
 Sissetulek 
 Sissetulek 
 Sissetulek 
 Sissetulek 
 Sissetulekud kokku
  
Kulud * 
 Eluasemekulud * 
 Muud kulud kuus * 
 Tagasimaksete summa kuus+kindlustus 
 Kulude summa
  
Olemasolevad krediitkaardid 
 Kaardi väljastaja 
 Kaardi tüüp 
 Kaardilimiit 
  
 Kaardi väljastaja

 

 Kaardi tüüp 
 Kaardilimiit 
  
 Lisainformatsioon
  

 

 

 

 Finantseeria 1 
 Jääk 
 Finantseeria 2 
 Jääk 
 Finantseeria 3 
 Jääk 
 Finantseeria 4 
 Jääk 
 Finantseeria 5 
 Jääk 
  
  Olen Panga klient

Kui Te ei ole Panga klient ja Teie sissetulekud laekuvad teise panga arvelduskontole, tuleb taotlusele lisada teise panga poolt digitaalselt allkirjastatud kontoväljavõte.

 

Kinnitan, et olen tutvunud Panga Üldtingimustega ja Kliendiandmete töötlemise korraga, millised on kättesaadavad Panga kodulehel www.tbb.ee ning seeläbi olen teadlik oma õigustest seoses andmete töötlemisega ja kolmandatele isikutele edastamisega.

Annan nõusoleku Panga informatsiooni, sh pangatoodete kohta, edastamiseks minu poolt esitatud kontaktandmetele.

 

Tähelepanu! Positiivse eelanalüüsi korral ja peale krediitkaardi taotluse esitamist jätab Pank endale õiguse keelduda taotletud kaardi väljaandmisest.