EESTI PANKADE TUNNUSTUSKOODID


Pank

BIC ehk SWIFT-kood
Pangakood
siseriiklikus
kontonumbris

Pangakood IBANis
Pangakood Eesti
pankadevahelises
arveldussüsteemis

Tallinna Äripank AS

TABUEE22

93

00

793

AS Eesti Krediidipank
EKRDEE22
42
42
742
Eesti Pank
EPBEEE2X
16
16
160
AS SEB Pank
EEUHEE2X
10
10
401

Swedbank AS

HABAEE2X
22, 11
22
767

DNB Pank

RIKOEE22

96

96

696

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal
NDEAEE2X
17
17
801
AS Citadele banka Eesti filiaal

PARXEE22

12
12
700
Versobank AS
SBMBEE22
55
55
798
Danske Bank A/S Eesti filiaal
FOREEE2X
33
33
720

 AS LHV Pank

 LHVBEE22

77 

 77

689 

 BIGBANK AS

BIGKEE2B 

75 

75 

697 

Pohjola Bank plc Eesti filiaal
OKOYEE2X
51
51
690
Svenska Handelsbanken
HANDEE22
83
83
695