MEELESPEAD

Kaendaja meelespea

Käendus on lubadus täita teise inimese või ettevõtte (laenusaaja) eest tema rahaline kohustus.

 

Anna käendus üksnes inimesele või ettevõttele, keda Sa tead, tunned ja usaldad.

 

Enne kui annad käenduse

 • kaalu hoolega, kas laenusaaja kohustuse täitmine on Sulle jõukohane
 • hinda hoolikalt oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas, mida Sa oled suuteline tasuma (käendaja vastutuse maksimaalmäär)
 • tutvu hoolikalt panga poolt ettevalmistatud käenduslepingu ja laenulepingu projektidega
 • võta julgesti ühendust pangaga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi.


Kui hakkad allkirjastama käenduslepingut

 • kuula väga tähelepanekult pangatöötaja selgitusi nii laenulepingu kui ka käenduslepingu kohta
 • ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks
 • kontrolli, et Sinu kontaktandmed (aadress, telefoni number, eposti aadress) oleksid käenduslepingus õiged.

 

Kui käendusleping on alla kirjutatud

 • ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka
 • anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni
 • tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

 

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita.

 

Ära siis unusta, et oled võtnud endale kohustuse ja pead laenusaaja eest tema kohustuse täitma.

 

Võla tasumisega on Sul võimalik ära hoida täiendavate kulude tekkimine ning kohtuvaidlused.

 

Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.


ÄRA UNUSTA – KÄENDUS ON SINU KOHUSTUS TAGADA KÄENDATAVA ISIKU LEPINGU TÄITMINE!

Pantija meelespea

Hüpoteek tähendab Sinu jaoks seda, et kui laenu tagasi ei maksta, siis on pangal õigus nõuda Sulle kuuluva korteri või maja (koos maaga) müümist.


Enne kui annad hüpoteegi seadmiseks nõusoleku

 • kaalu hoolega, kas oled valmis riskima ja loobuma endale kuuluvast korterist või majast, kui laenu tagastamisega tekivad probleemid.
 • otsusta kelle ja milliste kohustuste täitmist oled valmis tagama.
 • on Sul õigus nõuda nii notarilt kui pangalt sõlmitavate lepingute projekte ning nende saamisel tutvu hoolikalt lepingute sisuga.
 • võta julgesti ühendust nii panga kui notaribürooga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi.

 

Kui hakkad allkirjastama notariaalset lepingut

 • kuula väga tähelepanekult notari selgitusi.
 • ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks.
 • kontrolli, et lepingusse saaks kirja just see, milles oled nii laenusaaja kui ka pangaga kokku leppinud.


Kui lepingud on alla kirjutatud

 • ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka.
 • anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni.
 • tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.


Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita.


Laenusaaja kohustuse täitmisega on Sul võimalik ära hoida panditud korteri või maja müük, samuti vältida täiendavate kulude tekkimist ning kohtuvaidlusi.


Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.