PANGA ÜLDINFORMATSIOON

Tallinna Äripank asutati 1991. aasta detsembris ja on praeguseks üks vanimaid Eestis tegutsevaid kommertspanku. Panga aktsionärideks on nii juriidilised - kui ka eraisikud.

Tallinna Äripanga peakontor asub Tallinnas vanalinnas. Pangakontor asub veel Tallinnas, Estonia puiesteel ning filiaal asukohaga Narvas.

 

Asutamise hetkest on panga tähelepanu keskpunktis väike- ja keskmised ettevõtted ning eraisikud.

 

Pank pakub oma klientidele kõiki põhilisi panga - ja finantsteenuseid, kaasa arvatud operatsioonid väärismetallidega.

 

Tallinna Äripank on rahvusvahelise makseorganisatsiooni MasterCard International liige. Pank väljastab oma klientidele kaks tüüpi deebetkaarte Maestro ja Debit MasterCard, ning kolme tüüpi krediitkaarte MasterCard.


Viimastel aastatel on pank spetsialiseerunud eesti ettevõtete ja nende partnerite (Euroopa Liidu riikides, Ukrainas, Venemaal ja USA-s) kaubavoogudega seotud kompleksele arveldus- ja laenuteenindusele, samuti farmidele vajalike põllumajandusseadmete krediteerimisele ja liisingule. Panga teenuste hulgas on ka kaubandus-, tööstus- ja ehitusettevõtete kompleksne finantseerimine.

 

Rahaliste vahendite ohutuks investeerimiseks pakub pank eriliike pikaajalisi hoiuseid nii eurodes kui ka välisvaluutas. Erinevatele kliendigruppidele kehtivad soodsamad intressimäärad ja teenuste hinnad. Töös klientidega kasutatakse individuaalset lähenemist, mis saavutatakse personaalse teenindamise kaudu.