KREDEXI KÄENDUSEL KORTERELAMU RENOVEERIMISLAENU TINGIMUSED

 Omafinantseering
 •  alates 0%
 Tagatised
 • KredExi käendus kuni 75% laenusummast
 • pant ühistu nõuetele oma liikmete vastu
 Laenu väljamaksmine
 • laen makstakse välja ehitusettevõtte(tete) arve(te) alusel vastuvõtuakti(de) ulatuses
 • vajadusel võib kuni 30% laenust välja maksta ehitusettevõtte arve alusel ettemaksuna
 Laenu tagasimaksmine
 • igakuiste maksetega annuiteetgraafiku alusel
 Intressid
 • laenuintress vastavalt panga otsusele pangamarginaal + 6 kuu Euribor laenujäägilt aastas
 • käendustasu 1,2-1,7% käenduse summa jäägilt aastas
 Maksepuhkus
 • renoveerimistööde ajaks, maksimaalselt 12 kuud
 KredExi käendus
 • käendussumma väheneb proportsionaalselt laenusumma tagasimaksmisega
 • makseraskuse tekkimisel võib laenusaaja taotleda KredExilt, et KredEx maksaks ajutiselt laenumakseid tema eest. KredExi maksed pangale laenusaaja asemel ei ole käenduse ettemaks, maksete tegemisest tekkivad laenusaaja kohustused sihtasutuse ees reguleeritakse nende vahel eraldi kokkuleppega
 • KredEx maksab laenusaaja eest pangale laenumakseid kokku kuni 12 kuu jooksul, seejuures mitte rohkem kui 75% laenujäägist vastava taotluse esitamise hetkel
 • KredExi poolt laenusaaja eest teostatud laenumaksete tagastamisele kuuluvalt summalt arvestatakse intressi, mille suurus on ½ panga laenuintressist
 • ühistu/pank teeb kõik selleks, et ühistu võlgnik likvideeriks oma võla, vajadusel realiseerib korteri või osa kaasomandist, et tagastada KredExile tema poolt laenusaaja eest väljamakstud summad
 Tasud
 • laenulepingu vormistamise ja selle muutmise eest vastavalt panga hinnakirjale
 • KredExi käenduslepingu sõlmimise ja muutmise eest tasud puuduvad

 

 

 

<< Tagasi