LAENU TAOTLEMISEKS NÕUTAVATE DOKUMENTIDE LOETELU

 • laenutaotlus panga vormil (PDF)
 • ühistu registrikaart
 • ühistu põhikiri
 • väljavõte ühistu liikmete nimekirjast
 • Ehitusregistri või Kinnistusraamatu väljavõte korterite omanike, numbrite ja suuruse või korterelamu kaasomanike ja nende osade kohta
 • ühistu viimase aasta aastaaruannе (soovitavalt sihtasutuse poolt etteantud vormil)
 • ühistu viimase 6 kuu rahavoogude aruanne (soovitavalt sihtasutuse poolt etteantud vormil)
 • korteriomanike või korterelamu kaasomanike võlgnevuste aruanne (sihtasutuse poolt etteantud vormil)
 • tõendid teenuseosutajatelt võlgnevuste puudumiste kohta
 • viimase 6 kuu pangakonto väljavõte, kui laenutaotleja ei ole Tallinna Äripanga klient. Väljavõte peab olema kinnitatud teise panga pitsati ja pangatöötaja allkirjaga või trükitud ühistu esindaja poolt teise panga internetipangast digitaalallkirjade kinnituslehega
 • lepingu allkirjastaja isikut tõendava dokumendi koopia
 • korterelamu või hoone ekspertiis, energiaaudit või ehitusluba
 • ühistu majanduskava või väljavõte sellest vastavate tööde kohta
 • renoveerimistööde eelarve, ajakava ja andmed ehitaja kohta (sihtasutuse poolt etteantud vormil)
 • väljavalitud ehitustööde pakkumine(sed) järgmistel tingimustel: tööde teostajal puuduvad maksehäired, teostaja annab teostatud töödele vähemalt 2-aastane garantii
 • üldkoosoleku otsus(sed) koos allkirjalehega, milles fikseeritakse: laenu sihtotstarve, laenu võtmine, laenu maksimaalne summa, sihtasutuse käenduse kasutamine, majanduskava kinnitamine, teostatavate renoveerimistööde nimekiri ning kinnitus nende vastavuse kohta kaasomandi korrapärasele korrashoiule (protokoll on panga poolt etteantud vormil)

 

Pangal on õigus küsida lisadokumente ja infot, mida ta peab laenutaotluse läbivaatamiseks vajalikuks.

 

 

 

<< Tagasi