ARVELDUSKONTO AVAMINE

Kui tahate kaasaegsel viisil ning turvaliselt ajada oma finantstoimingud siis avage endale pangas arvelduskonto.
 
Arvelduskonto võimaldab Teil oma rahale liigi pääseda ükskõik mis ajal ja kohas ning saada kätte raha esimesel nõudmisel.
 
Arvelduskontot on võimalik avada nii eurodes (EUR) kui ka panga poolt aktsepteeritavates välisvaluutades multivaluutakontona.
 
Arvelduskontoga on seotud enamus panga poolt pakutavaid teenuseid.
 
Arvelduskonto võimaldab:
 • Tähtajatult hoiustada Euro ( EUR ) või välisvaluutat
 • Teha sissemakseid nii sularahas kui ka pangaülekandega
 • Võtta välja sularahas
 • Sooritada nii siseriiklikke kui ka välismakseid
 • Avada ja kasutada väärtpaberikontot
 • Teostada operatsioone välispankade tshekkitega
 • Saada kontoinfot pangasaalist ja elektroonilistest kanalitest
 • Kasutada pangakaarte ja internetipanka.
 • Sõlmida püsimaksekorralduse lepinguid
 • Sooritada akreditiiv- ja inkassoarveldusi
 • Taotleda krediiti

Eraisikule konto avamiseks vajalikud dokumendid.

Arvelduskonto avamiseks tuleb tulla pangakontorisse ning esitada isikuttõendav dokument.

Residentidele avatakse arvelduskonto järgmiste isikuttõendavate dokumentide alusel:
 • Eesti kodaniku pass
 • Eesti Vabariigi välismaalase pass, milles on kehtiv elamisluba
 • Diplomaatiline pass
 • Eesti kodaniku isikut tõendav dokument (ID-kaart)
 • Meremehe teenistusraamat
 • Sünnitunnistus koos seadusjärgse esindaja isikuttõendava dokumendiga
 • Elamisloakaart
Mitteresidentidele avatakse arvelduskonto järgmiste kehtivate fotoga dokumentide alusel:
 • kodakondsusjärgse riigi pass, millesse on kantud Eesti viisa või elamisluba. Nõue ei kehti nende riikide kodanike suhtes, kellega Eesti Vabariik on sõlminud lepingu viisavaba liikumise kohta või kelle suhtes EV on ühepoolselt viisanõudest loobunud.
 • välisriigis väljaantud reisidokument.