VALUUTA TEHINGU KOODID


Operatsiooni kood
Operatsiooni nimetus
Operatsiooni teostamise tunnus
01
Residentide mitterahalised valuutavahetusoperatsioonid
 
01
010
Valuuta müük residentide poolt Vene Föderatsiooni valuuta eest, v.a. osa valuutatulu kohustuslik müük
 
01
020
Välisvaluuta kohustuslik müük Vene Föderatsiooni valuuta eest
 
01
030
Välisvaluuta ost residentide poolt Vene Föderatsiooni valuuta eest
 
01
040
Ühe välisvaluuta ost (müük) residentide poolt teise välisvaluuta eest
 
02
Mitteresidentide mitterahalised valuutavahetusoperatsioonid
 
02
010
Välisvaluuta müük mitteresidentide poolt Vene Föderatsiooni valuuta eest
 
02
020
Välisvaluuta ost mitteresidentide poolt Vene Föderatsiooni valuuta eest
 
10
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt eksporditud kaupade eest, k.a. lennukid, merealused, siseveelaevad ja kosmoseobjektid, mis on väliskaubanduse objektideks
 
10
010
Kommertslaenude andmine mitteresidentide poolt residentidele Väliskaubanduse Kaupade Nomenklatuuri osades XVI, XVII, XIX nimetatud kaupade ekspordil tehtavate ettemaksete vormis (avansilised maksed)
 
10
020
Kommertslaenude andmine mitteresidentide poolt residentidele kaupade eksportimisel ehitus- ja töövõtulepingute alusel tehtavate ettemaksete vormis (avansilised maksed)
 
10
030
Kommertslaenude andmine mitteresidentide poolt residentidele kaupade ekspordil tehtavate ettemaksete vormis, v.a. maksed koodidega 10010 ja 10020 (avansilised maksed)
 
10
040
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele kuni kolme aasta pikkuse maksetähtaja pikenduse andmise puhul Väliskaubanduse Kaupade Nomenklatuuri osades XVI, XVII, XIX nimetatud kaupade ekspordil (maksed, mis tehakse pärast kaupade väljavedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt)
 
10
050
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele üle kolme aasta pikkuse maksetähtaja pikenduse andmise puhul Väliskaubanduse Kaupade Nomenklatuuri osades XVI, XVII, XIX nimetatud kaupade ekspordil (maksed, mis tehakse pärast kaupade väljavedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt)
 
10
060
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele kuni viie aasta pikkuse maksetähtaja pikenduse andmise puhul ehitus- ja alltöövõtulepingute täitmisega seotud kaupade ekspordil (maksed, mis tehakse pärast kaupade väljavedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt)
 
10
070
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele kuni viie aasta pikkuse maksetähtaja pikenduse andmise puhul ehitus- ja alltöövõtulepingute täitmisega seotud kaupade ekspordil (maksed, mis tehakse pärast kaupade väljavedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt)
 
10
080
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele maksetähtaja pikenduse andmise puhul kuni 180 päeva kaupade ekspordil, v.a. maksed koodidega 10040 ja 10060 (maksed, mis tehakse pärast kaupade väljavedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt)
 
10
090
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele maksetähtaja pikenduse andmise puhul üle 180 päeva kaupade ekspordil, v.a. maksed koodidega 10040 - 10070 (maksed, mis tehakse pärast kaupade väljavedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt)
 
11
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt imporditud kaupade eest, k.a. lennukid, merealused, siseveelaevad ja kosmoseobjektid, mis on väliskaubanduse objektideks
 
11
010
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide poolt residentidele maksetähtaja pikenduse andmise puhul seoses Väliskaubanduse Kaupade Nomenklatuuri osades XVI, XVII, XIX nimetatud kaupade impordiga (maksed, mis tehakse pärast kaupade sissevedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile)
 
11
020
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide poolt residentidele maksetähtaja pikenduse andmise puhul seoses kaupade impordiga, v.a. kaubad koodiga 11010 (maksed, mis tehakse pärast kaupade sissevedu Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile)
 
11
030
Kommertslaenude andmine residentide poolt mitteresidentidele kuni kolmeks aastaks Väliskaubanduse Kaupade Nomenklatuuri osades XVI, XVII, XIX nimetatud kaupade impordil tehtavate ettemaksete vormis (avansilised maksed).
 
11
040
Kommertslaenude andmine residentide poolt mitteresidentidele tähtajaga üle kolme aasta Väliskaubanduse Kaupade Nomenklatuuri osades XVI, XVII, XIX nimetatud kaupade impordil tehtavate ettemaksete vormis (avansilised maksed).
 
11
050
Kommertslaenude andmine residentide poolt mitteresidentidele kuni 180 päevaks kaupade impordil tehtavate ettemaksete vormis, v.a. kaubad koodiga 11030 (avansilised maksed)
 
11
060
Kommertslaenude andmine residentide poolt mitteresidentidele tähtajaga üle 180 päeva kaupade impordil tehtavate ettemaksete vormis, v.a. kaubad koodiga 11030 ja 11040 (avansilised maksed)
 
12
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel kaupade eest ilma nende impordita Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile
 
12
010
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded merekalanduse toodete eest, mis on püütud ja müüdud residentide poolt mitteresidentidele väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi
 
12
020
Residentide arveldused ja ülekanded merekalanduse toodete eest, mis on ostetud residentide poolt mitteresidentidelt väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi
 
12
030
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded õhusõidukite, mere- ja jõealuste eest, mis on müüdud residentide poolt mitteresidentidele väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi
 
12
040
Residentide arveldused ja ülekanded õhusõidukite, mere- ja jõealuste eest, mis on ostetud residentide poolt mitteresidentidelt väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi
 
12
050
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded kaupade eest, mis on müüdud residentide poolt mitteresidentidele väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi, ilma nende sisseveota Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile, välja arvatud maksed koodiga 12010 ja 12030
 
12
060
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded kaupade eest, mis on ostetud residentide poolt mitteresidentidelt väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi, ilma nende sisseveota Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile, välja arvatud maksed koodiga 12020 ja 12040
 
13
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel kaupade eest Vene Föderatsiooni territooriumil
 
13
010
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded Vene Föderatsiooni territooriumil residentide poolt mitteresidentidele müüdud kaupade eest
 
13
020
Residentide arveldused ja ülekanded Vene Föderatsiooni territooriumil residentide poolt mitteresidentidelt ostetud kaupade eest
 
20
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks väliskaubandustehingute eest seoses tööde teostamise, teenuste osutamise, info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edastamise eest, kaasa arvatud ainuõigused neile
 
20
010
Kommertslaenude andmine mitteresidentide poolt residentidele residentide poolt väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumit tehtavate ehitus- ja tööettevõtulepingute alusel tehtavate ettemaksete vormis (avansilised maksed)
 
20
020
Kommertslaenude andmine mitteresidentide poolt residentidele residendi poolt teostatud tööde, osutatud teenuste, edastatud info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, eest tehtavate ettemaksete vormis, v.a. maksed koodiga 20010 (avansilised maksed)
 
20
030
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentidele residentide poolt mitteresidentidele kuni viie aasta pikkuse maksetähtaja pikenduse andmise puhul seoses ehitus- ja alltöövõtulepingute täitmisega residentide poolt väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumit (maksed pärast teenuste osutamist)
 
20
040
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele üle viie aasta pikkuse maksetähtaja pikenduse andmise puhul seoses ehitus- ja alltöövõtulepingute täitmisega residentide poolt väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumit (maksed pärast teenuste osutamist)
 
20
050
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele kuni 180 päeva ulatuses maksetähtaja pikenduse andmise puhul seoses residendi poolt teostatud tööde, osutatud teenuste, edastatud info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, eest tehtavate ettemaksete vormis, (maksed pärast tööde teostamist, teenuste osutamist, info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, edastamist)
 
20
060
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele üle 180 päeva pikkuse maksetähtaja pikenduse andmise puhul seoses residendi poolt teostatud tööde, osutatud teenuste, edastatud info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, eest tehtavate ettemaksete vormis, (maksed pärast tööde teostamist, teenuste osutamist, info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, edastamist)
 
20
070
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele osutatud teenuste eest seoses merekalanduse toodete püügi ja müügiga väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi
 
21
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks väliskaubandustehingute eest seoses tööde teostamise, teenuste osutamise, info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edastamise eest, kaasa arvatud ainuõigused neile
 
21
010
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide poolt kuni 180 päeva ulatuses maksetähtaja pikenduse andmise puhul seoses mitteresidentide poolt teostatud tööde, osutatud teenuste, edastatud info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, eest tehtavate ettemaksete vormis, (maksed pärast tööde teostamist, teenuste osutamist, info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, edastamist)
 
21
020
Kommertslaenude andmine residentide poolt mitteresidentidele tähtajaga kuni 180 päeva mitteresidendi poolt teostatud tööde, osutatud teenuste, edastatud info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, eest tehtavate ettemaksete vormis (avansilised maksed)
 
21
030
Kommertslaenude andmine residentide poolt mitteresidentidele tähtajaga üle 180 päeva mitteresidentide poolt teostatud tööde, osutatud teenuste, edastatud info ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, s.h. ainuõigused neile, eest tehtavate ettemaksete vormis (avansilised maksed)
 
21
040
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide poolt residentidele osutatud teenuste eest seoses merekalanduse toodete püügi ja müügiga (maksed pärast teenuste osutamist) väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi
 
30
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel kinnisvaratehingute eest, v.a. maksed õhusõidukite, merealuste, siseveelaevade ja kosmoseobjektide eest, mis on väliskaubanduse objektideks
 
30
010
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded kinnisvara eest, mis on müüdud residentide poolt mitteresidentidele väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi
 
30
020
Residentide arveldused ja ülekanded kinnisvara eest, mis on ostetud residentide poolt mitteresidentidelt Vene Föderatsiooni territooriumil
 
30
030
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded kinnisvara eest, mis on müüdud residentide poolt mitteresidentidele Vene Föderatsiooni territooriumil
 
30
040
Residentide arveldused ja ülekanded kinnisvara eest, mis on ostetud residentide poolt mitteresidentidelt Vene Föderatsiooni territooriumil
 
35
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel muude väliskaubandusega seotud tehingute eest, mis ei ole otseselt määratletud käesoleva loetelu gruppides 10-30
 
35
010
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel seoses ekslikult kontodele kantud summade ja täitmata lepingute summade tagastamisega
 
35
020
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel muude väliskaubandusega seotud tehingute eest, mis ei ole otseselt määratletud käesoleva loetelu gruppides 10-30, v.a. maksed koodiga 35010
 
40
Residentide poolt mitteresidentidele krediidi ja laenu andmisega seotud arveldused ja ülekanded
 
40
010
Residentide poolt mitteresidentidele krediidi ja laenu andmisega seotud arveldused ja ülekanded
Ф, Р2, В1
40
020
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses krediidi ja laenu andmisega, v.a. maksed 40010
Ф, Р2, В1
41
Arveldused ja ülekanded seoses mitteresidentide poolt residentidele krediidi ja laenu andmisega
 
41
010
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses krediidi ja laenu andmisega tähtajaga üle kolme aasta
 
41
020
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses krediidi ja laenu andmisega, v.a. maksed koodiga 41010
Ф, Р1, В2
42
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel seoses residentide poolt võetud krediitide ja laenudega seotud kohustuste täitmisega
 
42
010
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses krediidi ja laenu kustutamisega (põhisumma)
 
42
020
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses tähtajaks tasumata krediidi ja laenu kustutamisega (põhisumma)
 
42
030
Intressimaksetega seotud residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks
 
42
040
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses tähtajaks tasumata intressimaksetega
 
42
050
Muud arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel seoses residentide poolt võetud krediitide ja laenudega seotud kohustuste täitmisega
 
43
Arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel seoses mitteresidentide poolt võetud krediitide ja laenudega seotud kohustuste täitmisega
 
43
010
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks seoses krediidi ja laenu kustutamisega (põhisumma)
 
43
020
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks seoses tähtajaks tasumata laenu tasumisega (põhisumma)
 
43
030
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks seoses intressimaksetega
 
43
040
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks seoses tähtajaks tasumata intressimaksetega
 
43
050
Muud arveldused ja ülekanded residentide ja mitteresidentide vahel seoses mitteresidentide poolt võetud krediitide ja laenudega seotud kohustuste täitmisega
 
50
Arveldused ja ülekanded seoses kapitaliinvesteeringutega
 
50
010
Residendi arveldused ja ülekanded, mis on seotud asutatud residendist füüsilise isiku aktsiate, sissemaksete, osakute (põhikirjalises või osaühingu kapitalis, kooperatiivi aktsiakapitalis) omandamisega mitte-residendilt residendi sissemaksete tegemisel mitteresidendiga sõlmitud täisühingu lepingu alusel
 
50
020
Residendi arveldused ja ülekanded, mis on seotud asutatud mitteresidendist füüsilise isiku aktsiate, sissemaksete, osakute (põhikirjalises või osaühingu kapitalis, kooperatiivi aktsiakapitalis) omandamisega mitte-residendilt residendi sissemaksete tegemisel mitteresidendiga sõlmitud täisühingu lepingu alusel
 
50
030
Residendi arveldused ja ülekanded mitteresidendist füüsilise isiku aktsiate, sissemaksete, osakute (põhikirjalises või osaühingu kapitalis, kooperatiivi aktsiakapitalis) eest residendi sissemaksete tegemisel mitteresidendiga sõlmitud täisühingu lepingu alusel
 
50
040
Mitteresidendi arveldused ja ülekanded, mis on seotud asutatud residendist füüsilise isiku aktsiate, sissemaksete, osakute (põhikirjalises või osaühingu kapitalis, kooperatiivi aktsiakapitalis) omandamisega residendilt mitteresidendi sissemaksete tegemisel residendiga sõlmitud täisühingu lepingu alusel
 
50
050
Mitteresidendi arveldused ja ülekanded, mis on seotud asutatud mitteresidendist füüsilise isiku aktsiate, sissemaksete, osakute (põhikirjalises või osaühingu kapitalis, kooperatiivi aktsiakapitalis) omandamisega residendilt mitteresidendi sissemaksete tegemisel residendiga sõlmitud täisühingu lepingu alusel
 
50
060
Mitteresidendi arveldused ja ülekanded residendist füüsilise isiku aktsiate, sissemaksete, osakute (põhikirjalises või osaühingu kapitalis, kooperatiivi aktsiakapitalis) eest mitteresidendi sissemaksete tegemisel residendiga sõlmitud täisühingu lepingu alusel
 
50
070
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses residendist juriidilise isiku likvideerimisega
 
50
080
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses residendist juriidilise isiku likvideerimisega
 
50
090
Kapitaliinvesteeringute dividendide (tulu) maksmine
 
51
Arveldused ja ülekanded seoses mitteresidentide poolt residentidelt siseriiklike väärtpaberite (siseriiklike väärtpaberitega tõestatud õiguste) ostmisega
 
51
010
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks Vene Föderatsiooni nimel välja antud obligatsioonide ostmisel
С
51
020
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks ostetud aktsiate eest, v.a. aktsiate esialgne avalik pakkumine (emiteerimine)
А
51
030
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses aktsiate algse avaliku pakkumisega (emiteerimisega)
А
51
040
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks ostetud avatud investeerimisfondide osakute eest
А
51
050
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses obligatsioonide väljalaskmisega residendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
51
060
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses obligatsioonide väljalaskmisega residendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
 
51
070
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses residendi obligatsioonide ostmisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
51
080
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses residendi obligatsioonide ostmisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
51
090
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses mitteresidendi obligatsioonide ostmisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
51
100
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses mitteresidendi obligatsioonide ostmisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
51
110
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks muude ostetud emiteeritavate siseriiklike väärtpaberite eest
 
51
120
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks ostetud vekslite eest
В2
51
130
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks muude ostetud mitteemiteeritavate siseriiklike väärtpaberite eest, v.a. vekslid
В2
51
140
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses sanktsioonide maksmisega (trahv, viivis) siseriiklike väärtpaberitega teostatud tehingutega seoses
Mitteresidentide vastavalt eriarvelt või pangaarvelt
51
150
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded maakleri kasuks spetsiaalsele maakleriarvele
С, А, О
51
160
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks intressi- (kupongi-) tulu, siseriiklike väärtpaberite dividendide, avatud investeerimisfondide investeerimisosakute tulu maksmisel
 
51
170
Mitteresidendi arveldused ja ülekanded kolmandate isikute kasuks siseriiklike väärtpaberite ostuga seotud komisjonitasude maksmisel ja kulude tasumisel, kasutades eriarvet pangas, v.a. volitatud panga kulude maksmiseks tehingute sooritamisel eriarvel
С, А, О, В2
52
Arveldused ja ülekanded seoses siseriiklike väärtpaberite (siseriiklike väärtpaberitega tõestatud õiguste) võõrandamisega mitteresidentide poolt residentide kasuks
 
52
010
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks Vene Föderatsiooni nimel välja antud obligatsioonide võõrandamisel
С
52
020
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses aktsiate võõrandamisega
А
52
030
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses mitteresidentide aktsiate võõrandamisega, v.a. aktsiate esmane avalik pakkumine (emissioon), mille emiteerijaks on mitteresident
А
52
040
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks aktsiate esmasel avalikul pakkumisel (emissioonil), mille emiteerijaks on mitteresident, arve B1 omanik
В1
52
050
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses obligatsioonide väljalaskmisega mitteresidendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
В1
52
060
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses obligatsioonide väljalaskmisega mitteresidendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
В1
52
070
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses avalike investeerimisfondide osakute võõrandamisega
А
52
080
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses residendi obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
52
090
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses residendi obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
52
100
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses mitteresidendi obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
52
110
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses mitteresidendi obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
О
52
120
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses muude emiteeritavate siseriiklike väärtpaberite võõrandamisega
 
52
130
Residendi arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks, kes on arve B1 omanik, pärast vekslite väljaandmist mitteresidentide, B1 arve omanike, poolt residentidele
В1
52
140
Residendi arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks vekslite võõrandamisel, v.a. mitteresidendi, B1 arve omaniku, poolt residendile väljastatud vekslid
В2
52
150
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses mitteemiteeritavate siseriiklike väärtpaberite võõrandamisega, v.a. vekslid
В2
52
160
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses sanktsioonide maksmisega (trahv, viivis) siseriiklike väärtpaberitega teostatud operatsioonidega seoses
Mitteresidentide vastavale eriarvele või pangaarvele
52
170
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks intressi- (kupongi-) tulu, siseriiklike väärtpaberite dividendide, avalike investeerimisfondide osakute tulu maksmisel
 
52
180
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks, mis on laekunud spetsiaalsetelt maakleriarvetelt
С, А, О
53
Arveldused ja ülekanded seoses välisriikide väärtpaberite (välisriikide väärtpaberitega tõestatud õiguste) ostmisega residentide poolt mitteresidentidelt
 
53
010
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks residendi poolt emiteeritud aktsiate eest
Ф, Р2
53
020
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks ostetud aktsiate eest, mille emitendiks on mitteresident, v.a. mitteresidendi aktsiate esialgne avalik pakkumine (emiteerimine)
Ф, Р2
53
030
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses mitteresidendi aktsiate algse avaliku pakkumisega (emiteerimisega)
Ф, Р2
53
040
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses residendi obligatsioonide ostuga, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
53
050
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses residendi obligatsioonide ostuga, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
53
060
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses muude residendi poolt emiteeritud emiteeritavate välisriikide väärtpaberite ostuga
Ф, Р2
53
070
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses mitteresidendi obligatsioonide ostuga, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
53
080
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses mitteresidendi obligatsioonide ostuga, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
53
090
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses muude mitteresidendi poolt emiteeritud emiteeritavate välisriikide väärtpaberite ostuga
Ф, Р2
53
100
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks ostetud vekslite eest
Ф, Р2
53
110
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks muude ostetud mitteemiteeritavate välisriikide väärtpaberite eest, v.a. vekslid
Ф, Р2
53
120
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks sanktsioonide maksmisel (trahv, viivis) välisriikide väärtpaberitega teostatud operatsioonidega seoses
Ф, Р1, Р2
53
130
Residentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks intressi- (kupongi-) tulu, välisriikide väärtpaberite dividendide, avalike investeerimisfondide osakute tulu maksmisel
 
53
140
Residendi arveldused ja ülekanded kolmandate isikute kasuks välisriikide väärtpaberite ostuga seotud komisjonitasude maksmisel ja kulude tasumisel, kasutades eriarvet pangas, v.a. volitatud panga kulude maksmiseks tehingute sooritamiseks eriarvel
Ф, Р1, Р2
54
Arveldused ja ülekanded seoses välisriikide väärtpaberite (välisriikide väärtpaberitega tõestatud õiguste) võõrandamisega residentide poolt mitteresidentide kasuks
 
54
010
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks ostetud aktsiate eest, mille emitentideks on mitteresidendid
Ф, Р2
54
020
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks võõrandatud aktsiate eest, mille emitentideks on residendid, v.a. aktsiate esialgne avalik pakkumine (emiteerimine)
Р2
54
030
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses aktsiate algse avaliku pakkumisega (emiteerimisega)
Р1
54
040
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses obligatsioonide väljalaskmisega residendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Р1
54
050
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses obligatsioonide väljalaskmisega residendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
 
54
060
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses residendi obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
54
070
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses residendi obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
54
080
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses muude residendi poolt emiteeritud emiteeritavate välisriikide väärtpaberite võõrandamisega
Ф, Р2
54
090
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses mitteresidentide obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine on ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
54
100
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses mitteresidendi obligatsioonide võõrandamisega, mille väljaostmine ja väljamaksmine ei ole ette nähtud esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
Ф, Р2
54
110
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses muude mitteresidendi poolt emiteeritud emiteeritavate välisriikide väärtpaberite võõrandamisega
Ф, Р2
54
120
Mitteresidendi arveldused ja ülekanded residendi kasuks, kes on arve P1 omanik, pärast vekslite väljaandmist residentide, P1 arve omanike, poolt mitteresidentidele
Р1
54
130
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses muude mitteemiteeritavate välisriikide väärtpaberite võõrandamisega, v.a. residendi, P1 arve omaniku, poolt mitteresidendile väljaantud vekslid
Ф, Р2
54
140
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks seoses sanktsioonide maksmisega (trahv, viivis) välisriikide väärtpaberitega teostatud tehingutega seoses
Ф, Р1, Р2
54
150
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks intressi- (kupongi-) tulu, välisriikide väärtpaberite dividendide maksmisel
 
55
Arveldused ja ülekanded seoses residentide ja mitteresidentide poolsete kohustuste täitmisega seoses siseriiklike ja välismaiste väärtpaberitega
 
55
010
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses valitsuse väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega
 
55
020
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses võlakirjadega seotud kohustuste täitmisega residendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine toimub esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
 
55
030
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidendi kasuks seoses obligatsioonidega seotud kohustuste täitmisega residendi poolt, mille väljaostmine ja väljamaksmine toimub pärast esimese kolme aasta möödumist väljalaskmisest alates
 
55
040
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses residendi poolt muude emiteeritavate väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega
 
55
050
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses residendi poolt emiteeritud vekslitega seotud kohustuste täitmisega residendi poolt
 
55
060
Residentide arveldused ja ülekanded mitteresidentide kasuks seoses muude residendi poolt välja antud mitteemiteeritavate väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega, v.a. vekslid, residendi poolt
 
55
070
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residendi kasuks, kui mitteresidendid täidavad võlakirjadega seotud kohustusi, mille väljaostmine ja väljamaksmine toimub esimese kolme aasta jooksul väljalaskmisest alates
 
55
080
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks, kui mitteresidendid täidavad võlakirjadega seotud kohustusi, mille väljaostmine ja väljamaksmine toimub pärast esimese kolme aasta möödumist väljalaskmisest alates
 
55
090
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks seoses mitteresidendi poolt muude emiteeritavate väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega
 
55
100
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks seoses mitteresidendi poolt väljaantud vekslitega seotud kohustuste täitmisega mitteresidendi poolt
 
55
110
Mitteresidentide arveldused ja ülekanded residentide kasuks seoses mitteresidendi poolt muude mitteresidendi poolt välja antud mitteemiteeritavate väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega, v.a. vekslid
 
60
Ülekanded mitteresidentide arvetel
 
60
010
Ülekanded mitteresidentide pangaarvelt Vene Föderatsiooni valuutas mitteresidendi eriarvele Vene Föderatsiooni valuutas
 
60
020
Ülekanded mitteresidentide eriarvelt Vene Föderatsiooni valuutas mitteresidendi pangaarvele Vene Föderatsiooni valuutas
 
60
030
Ülekanded mitteresidentide eriarvelt Vene Föderatsiooni valuutas mitteresidendi eriarvele Vene Föderatsiooni valuutas
 
60
040
Ülekanded mitteresidentide eriarvelt pangas Vene Föderatsiooni valuutas reserveerimissumma sissemaksmisel
 
60
050
Ülekanded mitteresidentide pangaarvelt Vene Föderatsiooni valuutas reserveerimissumma sissemaksmisel
 
60
060
Reserveerimissummade tagastamine
 
60
070
Ülekanded mitteresidendi pangaarvelt mitteresidendi pangaarvele
 
61
Ülekanded ühelt residendi pangaarvelt teisele residendi pangaarvele
 
61
010
Ülekanded residendi jooksvalt valuutaarvelt residendi eriarvele välisvaluutas
 
61
020
Ülekanded residentide eriarvelt valuutas residendi jooksvale valuutaarvele
 
61
030
Ülekanded residendist maakleri maakleriarvelt välisvaluutas residendi eriarvele välisvaluutas
 
61
040
Ülekanded residendi eriarvelt välisvaluutas residendist maakleri maakleriarvele välisvaluutas
 
61
050
Ülekanded residendi eriarvelt valuutas residendi eriarvele valuutas
 
61
060
Ülekanded residendi transiit valuutaarvelt residendi eriarvele valuutas
 
61
070
Ülekanded residendi transiit valuutaarvelt transpordi, kindlustuse ja ekspedeerimisteenuste eest tasumiseks
 
61
080
Ülekanded residendi transiit valuutaarvelt imporditollilõivude, samuti tollimaksude tasumiseks
 
61
090
Ülekanded residendi transiit valuutaarvelt krediidiasutustele komisjonitasude maksmiseks, samuti valuutakontrolli agentide funktsioonide teostamise eest tasumiseks
 
61
100
Ülekanded residendi transiit valuutaarvelt residendi jooksvale valuutaarvele
 
61
110
Ülekanded residendi-vahendaja transiit valuutaarvelt residendi-komitendi, printsipaali või voliniku jooksvale valuutaarvele
 
61
120
Ülekanded residendi-komitendi, printsipaali või voliniku jooksvalt valuutaarvelt residendi-vahendaja transiit valuutaarvele
 
61
130
Ülekanded residendi jooksvalt valuutaarvelt sama residendi jooksvale valuutaarvele
 
61
140
Ülekanded mitteresidendist pangas avatud füüsilisest isikust residendi arvelt sama füüsilisest isikust residendi valuutaarvele volitatud pangas
 
61
150
Ülekanded füüsilisest isikust residendi valuutaarvelt, mis on avatud volitatud pangas, sama füüsilisest isikust residendi arvele mitteresidendist pangas
 
70
Mittekaubalised tehingud
 
70
010
Mitteresidentide maksude, lõivude ja muude tasude
maksed residentidele
 
70
020
Maksude, lõivude ja muude tasude tagasimaksed mitteresidentidele residentide poolt
 
70
030
Mitteresidentide alimentide, pensionite, päranduste, toetuste, grantide, kingituste ja annetustega seotud maksed residentidele
 
70
040
Residentide alimentide, pensionite, päranduste, toetuste, grantide, kingituste ja annetustega seotud maksed mitteresidentidele
 
70
050
Mitteresidentide maksed residentidele seoses töötasude ja muude töö eest saadavate tasude, autori- ja muude tsiviillepingute alusel makstavate hüvitustega
 
70
060
Residentide maksed seoses palkade ja muude töö eest saadavate tasudega, töötasudega autori- ja muude tsiviillepingute alusel makstavate hüvitustega mitteresidentidele
 
70
070
Muud mitteresidentide maksed residentide kasuks seoses mittekaubaliste tehingutega
 
70
080
Muud residentide maksed mitteresidentide kasuks seoses mittekaubaliste tehingutega
 
99
Arveldused ja ülekanded seoses muude valuutatehingutega, mis ei ole otseselt määratletud käesoleva Nimekirja gruppides 40-55
 
99
010
Arveldused ja ülekanded seoses ekslikult kajastatud või mahakantud summade tagastamisega
 
99
020
Arveldused ja ülekanded volitatud pankade kasuks arvetel sooritatud tehingute eest
 
99
030
Arveldused ja ülekanded residendi jooksvalt valuutaarvelt residendi esindaja arvele väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumit
 
99
040
Arveldused ja ülekanded residendi esindaja arvelt väljastpoolt Vene Föderatsiooni territooriumit residendi jooksvale valuutaarvele
 
99
050
Vene Föderatsiooni valuuta väljavõtmine arvelt sularahas mitteresidentide poolt, v.a. mitteresidentidest füüsilised isikud
 
99
060
Vene Föderatsiooni valuuta sissemakse arvele sularahas mitteresidentide poolt, v.a. mitteresidentidest füüsilised isikud
 
99
070
Välisvaluuta väljavõtmine arvelt sularahas residentide-juriidiliste isikute või erafirmade poolt
 
99
080
Välisvaluuta sissemakse residentide-juriidiliste isikute või erafirmade arvele sularahas
 
99
090
Arveldused ja ülekanded seoses muude tehingutega, mis ei ole määratletud gruppides 01-70, samuti v.a. maksed koodidega 99010-99080