VENE RUBLADES MAKSETE VORMISTAMISEL TULEB SILMAS PIDADA:

Makseid rublades on võimalik kanda klientide kontodele Vene Föderatsiooni pankadesse ja teistesse pankadesse, millised omavad vene rublades korrespondentkontosid.

Vene Föderatsioonis kehtivate reeglite kohaselt kontrollivad Venemaa kommertspangad mitteresidentide vene rublades laekumise alust ja arvete kasutamist. Tehingu selgituse ja koodi olemasolu kindlustavad maksetoimingu ja välistavad vajaduse anda vene pangale täiendavaid selgitusi.

Juhime tähelepanu, et selgitus tuleb kirjutada inglise keeles või vene keeles ladina tähtedega. Vt. Kirillitsa SWIFT formaati translitereerimise tabel.


Vene rublades maksete vormistamisel tuleb kinni pidada järgmistest reeglitest:
 • INN kood ( maksumaksja identifitseerimiskood) 9-12- tähemärki - tuleb märkida saaja nime väljale, nime ette. Kui saajaks on eraisik, siis tuleb näidata saaja perekonnanimi, eesnimi ja isanimi. Nime kirjutamist võib jätkata aadressi väljalt:
 • 9-kohaline BIK kood (saaja panga identifitseerimiskood) tuleb märkida saaja panga väljale, panga nime järele;
 • Saaja panga korrespondentkonto number VF keskpangas (20 tähemärki) - märgitakse saaja panga väljale BIK koodi järele;

Kui makse saaja pank on peapanga filiaal või osakond, siis sisestage andmed järgmiselt:
 • filiaali nimetus - märgitakse saaja panga väljale;
 • filiaali korrespondentkonto number peapangas märgitakse saaja panga väljale panga nime järele;
 • peapanga nimi märgitakse korrespondentpanga väljale;
 • peapanga 9- kohaline identifitseerimiskood või BIK kood märgitakse korrespondentpanga nime väljale, panga nime järele;
 • peapanga 20- kohaline korrespondentkonto number VF keskpangas märgitakse saaja korrespondentpanga nime väljale, panga nime ja BIK koodi järele;

Makse selgitusse märkige järgmised andmed:

Maksed vene rublades Tallinna Äripanga klientidele

Kui Tallinna Äripanga klient soovib, et temale makstakse vene rublades, siis tuleb tal edastada oma välispartnerile järgmised rekvisiidid:
 • Makse saaja perekonnanimi või nimetus ja aadress;
 • Makse saaja arvelduskonto number Tallinna Äripangas;
 • Saaja panga nimi (Tallinn Business Bank Ltd), aadress (Vana-Viru 7, 15097 Tallinn, Estonia), SWIFT TABUEE22;
 • Tallinna Äripanga korrespondentkonto number vastavas VF pangas (näiteks 30111810300000000013 Sudostroitelnõi Pank'is)
 • vastava panga korrespondentkonto number Venemaa Keskpangas (näiteks Sudostroitelnõi Pank'i korrespondentkonto number 30101810600000000918 )
 • panga identifitseerimiskood BIK (näiteks Sudostroitelnõi Pank'i BIK 044579918)
 • maksumaksja identifitseerimisnumber INN ( Sudostroitelnõi Pank'i INN 7723008300)