Teenuste tariifide muudatused panga hinnakirjas alates 12.05.2018

12.03.2018
 Juriidilised isikud
1 Konto avamine ja haldamine  
1.1. Eesti residendidTasuta
Eesti residendid kelle struktuuris on mitteresidendid250
Euroopa Liidu riikides registreeritud mitteresidendid (v.a. Küpros, Malta, Suurbritannia)500
teistes riikides registreeritud mitteresidendid (k.a. Küpros, Malta, Suurbritannia)1000
  
1.2. Arveduskonto haldamistasu 
teistest riikides registreeritud mitteresidendid1000
1.2.1 Hoiustamise tasu EUR arvelduskontodel* 
juriidilised isikud mitteresidendid0.40%
Eesti residendid kelle struktuuris on mitteresidendid0.40%
1.10 Igakuine hoiustamise tasu EUR suletud juriidiliste isikute arvelduskontodel150

 

* Tasu kehtib mitteresidentidest klientidele ja residentidest, kelle struktuuris on mitteresidendid. Summa arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivsest kontojäägist, mis ületab 500 000 EUR. Tasu peetakse kinni iga kuu esimesel kuupäeval.