Teenuste tariifide muudatused panga hinnakirjas alates 01.09.2017

07.08.2017

Hoiustamise tasu EUR arvelduskontodel (juriidilistest isikutest mitteresidendid)-0,4% aastas


• Tasu kehtib mitteresidentidest klientidele. Summa arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivsest kontojäägist, mis ületab 500 000 EUR,

• Tasu peetakse kinni iga kuu esimesel kuupäeval.