Teenuste tariifide muutused panga hinnakirjas alates 01.07.2017

28.04.2017
1. Konto avamine ja haldamine

Juriidiles isikud

1.1. Arvelduskonto avamine 
Euroopa Liidu riikides registreeritud mitteresidendid (v.a. Küpros, Malta, Suurbritannia)

 250

teistes riikides registreeritud mitteresidendid (k.a. Küpros, Malta, Suurbritannia)

 550