NB! Kliendiandmete uuendamine

07.12.2016

Palume Klientidel oma andmeid uuendada seoses maksualase teabevahetusega


Kui Te olete maksukohustuslane (füüsilise või juriidilise isikuna) mujal riigis kui Eesti, palume täita kliendiandmete ankeet, kuhu tuleb lisada kõik maksuresidentsuse riigid ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.


Eraisikust kontoomaniku ankeet


Juriidilisest isikust kontoomaniku ja tegevusest kasusaaja ankeet


Kliendiandmete uuendamiseks on järgmised võimalused:


• Täietud kliendiandmete ankeedi saatmine pangale e-posti teel või posti teel (elektrooniliselt täidetud ankeet tuleb allkirjastada ja saata aadressile )


• Internetipangas kliendiandmete uuendamine võimalik alates 22.12.2016. a.


• Kliendiandmete uuendamine pangakontoris


Lisainfo klienditoe telefonil +372 66 88 066 või veebilehel


Juhime tähelepanu, kui klient ei uuenda nõutud infot, on finantsasutusel kohustus avaldada olemasolevad isiku andmed Maksu- ja Tolliametile