Teenuste tariifide muutused panga hinnakirjas alates 01.01.2017

27.10.2016
2 Arveldused sularahas EUR-des  
2.1 Sularaha sissemakse 
Eraisikud0,2% summast (kuni 3 000 EUR päevas - tasuta) 
võõrale kontole Tallinna Äripangas  
Eraisikud 0,3% summast, min 5.00 EUR 
2.4 Sissemakse sorteeritud müntides  
Juriidilised isikud 5 % summast, min 5.00 EUR 
Eraisikud 5 % summast, min 5.00 EUR 
2.5 Müntide vahetamine kupüürideks 5% summast, min. 5.00 EUR 
3 Arveldused sularahas välisvaluutas  
3.1 Sissemakse oma kontole   
Juriidilised isikud USD, GBP, SEK, NOK 2,0% summast, min. 5.00 EUR 
Eraisikud USD, GBP, SEK, NOK 2,0% summast, min. 5.00 EUR 
Juriidilised isikud  RUB 5% summast, min. 5.00 EUR
Eraisikud RUB 5% summast, min. 5.00 EUR
3.2 Sissemakse võõrale kontole   
Juriidilised isikud  2,0% summast, min. 5.00 EUR
Eraisikud 2,0% summast, min. 5.00 EUR 
Juriidilised isikud  RUB 5% summast, min. 5.00 EUR 
Eraisikud RUB 5% summast, min. 5.00 EUR 
3.4 Väljamakse   
Juriidilised isikud  USD, GBP, SEK, NOK 2,0% summast, min. 5.00 EUR 
Eraisikud  USD, GBP, SEK, NOK 2,0% summast, min. 5.00 EUR 
muud valuutad2,0% summast, min. 5.00 EUR 
Juriidilised isikud  RUB 5% summast, min. 5.00 EUR 
Eraisikud  RUB 5% summast, min. 5.00 EUR