Mitteresidentidest eraisikutele alandamatu jäägi kehtestamine alates 01.06.2016

14.04.2016

Teatame, et alates 01.06.2016 kehtestatakse mitteresidentidest eraisikutele alandamatu jääk.


Alandamatu kontojääk on kliendi arvelduskontol reserveeritud vahendid minimaalselt kahe aasta kontohooldustasu ulatuses.Vahendite reserveerimine toimub arvelduskonto avamisel.