Teenuste tariifide muutused panga hinnakirjas alates 30.05.2016

13.04.2016
1. Konto avamine ja haldamine Juriidiles isikud  Eraisikud
 1.1. Arvelduskonto avamine  
 teistes riikides registreeritud mitteresidendid*550 
 1.2.Arvelduskonto haldamistasu  
 teistes riikides registreeritud mitteresidendid*550 
 *Antud muudatused puudutavad ainult EL mitteresidendist kliente  
 2. Arveldused sulkarahas EUR-des  
 2.1. Sularaha sissemakse  
 korteriühistu arvele Tallinna Äripangas 0.60
 4.Sularahata operatsioonid EUR-des  
4.4. Väljaminev pangasisene makse10,5
 korteriühistu liikmetele 0,35
 4.5. Väljaminev SEPA makse10,8
 noortele vanuses kuni 25 eluaastani 0,6
 eraisikutele alates 55 eluaastast ja invaliididele 0,6 
 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas  
5.3. Väljaminev pangasisene makse  
 mitteresidendid77
 7. Deebetkaardid  
 7.2. Lisakaardi väljastamine33
 7.3.1. Kaardi asendamine enne kasutusaja lõppemist kliendi soovil33
 7.4. Deebetkaardi asendamine33