Teenuste tariifide muutused panga hinnakirjas alates 01.12.2015

23.09.2015
5    Sularahata operatsioonid välisvaluutas

Juriidilised isikud

Eraisikud

5.9 Reisitšeki ost

 1,5%, min. 4 EUR

1,5%, min. 4 EUR