Teenuste tariifide muutused panga hinnakirjas alates 27.07.2015

26.05.2015
 6 Internetipank

Juriidilised isikud

Eraisikud

 6.9 Väljaminev rahvusvaheline makse EUR-des, SEPA makse kriteeriumitele mittevastav  
  tavaline makse “kahasse” 9.20 EUR 9.20 EUR
  mitteresidendid 11.20 EUR 11.20 EUR
  tavaline makse “maksja” *** 24.50 EUR 24.50 EUR
  mitteresidendid 28 EUR 28 EUR
  kiirmakse “kahasse” 18.50 EUR 18.50 EUR
  mitteresidendid 21 EUR 21 EUR
  kiirmakse “maksja” *** 37.50 EUR 37.50 EUR
  mitteresidendid 42 EUR 42 EUR
  ekspressmakse “kahasse” 35 EUR 35 EUR
  mitteresidendid 43 EUR 43 EUR
  ekspressmakse “maksja” *** 48.50 EUR 48.50 EUR
  mitteresidendid 57.50 EUR 57.50 EUR
 6.10 Väljaminev rahvusvaheline makse välisvaluutas  
  tavaline makse “kahasse” 9.20 EUR 9.20 EUR
  mitteresidendid 11.20 EUR 11.20 EUR
  tavaline makse “maksja” *** 24.50 EUR 24.50 EUR
  mitteresidendid 28 EUR 28 EUR
  kiirmakse “kahasse” 18.50 EUR 18.50 EUR
  mitteresidendid 21 EUR 21 EUR
  kiirmakse “maksja” *** 37.50 EUR 37.50 EUR
  mitteresidendid 42 EUR 42 EUR
  ekspressmakse (USD) “kahasse” 35 EUR 35 EUR
  mitteresidendid 43 EUR 43 EUR
  ekspressmakse (USD) “maksja” *** 48.50 EUR 48.50 EUR
  mitteresidendid 57.50 EUR 57.50 EUR
***Juhul, kui välispangale makstud teenustasud ületavad TÄP tariifi, debiteeritakse vahe +3 EUR maksja kontolt.
    
9 Laenud, liisingud ja garantiikirjad juriidiliste isikutele
 9.1 Arvelduslaen 
  Vormistamine  1,0% min. 150 EUR
  Täiendav taotlus  1,0% min. 100 EUR
  Lepingu tähtaja pikendamine  1,0% min. 100 EUR
  Intressimäära muutmine  320 EUR
  Muude lepingutingimuste muutmine  100 EUR
  Lepingu ennetähtaegne lõpetamine  Vastavalt lepingu tingimustele
  Tasu kasutamata limiidi eest  0,5% – 2,5% 
  Kirjalik teade kliendile lepingutingimuste rikkumise kohta  6.00 EUR
 9.2 Käibekapitalilaen  
  Vormistamine  1,0% min. 150 EUR
  Täiendav taotlus  1,0% min. 100 EUR
  Lepingu tähtaja pikendamine  150 EUR
  Intressimäära muutmine  320 EUR
  Maksepuhkus  150 EUR
  Maksekuupäeva muutmine  10 EUR
  Graafiku muutmine ilma lepingu tingimuste muutusteta   50 EUR
  Muude lepingutingimuste muutmine  100 EUR
  Lepingu ennetähtaegne lõpetamine  Vastavalt lepingu tingimustele
  Kirjalik teade kliendile lepingutingimuste rikkumise kohta  6.00 EUR  
 9.3 Investeerimislaen 
  Vormistamine  1,0% min. 150 EUR
  Täiendav taotlus  1,0% min. 100 EUR
  Lepingu tähtaja pikendamine  150 EUR
  Intressimäära muutmine  320 EUR
  Maksepuhkus  150 EUR
  Maksekuupäeva muutmine  10 EUR
  Graafiku muutmine ilma lepingu tingimuste muutusteta  50 EUR
  Muude lepingutingimuste muutmine  100 EUR
  Lepingu ennetähtaegne lõpetamine  Vastavalt lepingu tingimustele
  Kirjalik teade kliendile lepingutingimuste rikkumise kohta  6.00 EUR
    
10 Laenud, liisingud ja garantiikirjad eraisikutele
 10.2 Hüpoteeklaen  
  Vormistamine  1,5%, min. 100 EUR
  Intressimäära muutmine  100 EUR
  Laenulepingu tähtaegade muutmine  50 EUR
  Maksepuhkus  50 EUR
  Maksekuupäeva muutmine  10 EUR
  Graafiku muutmine ilma lepingu tingimuste muutusteta  20 EUR
  Muude lepingutingimuste muutmine  50 EUR
  Lepingu ennetähtaegne lõpetamine  Tasuta
  Kirjalik teade kliendile lepingutingimuste rikkumise kohta  6.00 EUR
  Laenusumma suurendamine  1,5% täiendavast summast, min. 65 EUR